Facebook

Apator dostarczy liczniki dla Energi

Apator w wyniku wygranego przetargu, zawarł z Energa-Operator umowę na dostawę 1- fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Podstawowa wartość umowy wynosi 12,3 mln zł netto, a dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (3 stycznia) z możliwością przedłużenia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Warunki umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia. W związku z powyższym potencjalna wartość umowy wynosi 19,9 mln zł.

Grupa Apator po trzech kwartałach ubiegłego roku miał 634,8 mln zł (+7,2% rdr) i 45,4 mln zł zysku netto (-16,5 % rdr). W całym roku 2019 grupa planuje wypracować 877 mln zł przychodów i zarobić na czysto 67 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas