Facebook

Brak współpracy między środowiskami IT I OT zwiększa ryzyko cyberataków

Fortinet, amerykański dostawca zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, zaprezentował wyniki przeprowadzonego przez Forrester Consulting badania dotyczącego poziomu zabezpieczeń rozwiązań technicznych w firmach przemysłowych. Te – ze względu na coraz bardziej postępującą cyfryzację – jak nigdy wcześniej są narażone na cyberzagrożenia. W celu zminimalizowania zagrożenia cyberataków zespoły ds. technologii informatycznych (IT) i operacyjnych (OT) powinny ze sobą ściślej współpracować.

Firmy przemysłowe kontynuują cyfryzację produkcji w celu poprawy swojej wydajności oraz zdolności do gromadzenia danych, które zapewnią lepszy wgląd w przebieg procesów produkcyjnych. 66% respondentów stwierdziło, że ich fabryki są podłączone do sieci IP i wykorzystują dane do podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Fakt ten jednak wpływa na rozszerzenie przestrzeni możliwego cyberataku – tak twierdzi aż 73% ankietowanych. Tymczasem tylko połowa osób przyznała, że maszyny w ich fabryce są dobrze przygotowane do walki z zagrożeniami. Natomiast 55% nie ma planów wdrożenia narzędzi ochronnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wyniki badania ujawniły też, że przemysłowe systemy sterujące (Industrial Control Systems, ICS) są zagrożone z powodu braku współpracy między środowiskami IT i OT. 51% respondentów twierdzi, że rozwiązania te działają w silosach, co oznacza, że zespół OT zarządza ochroną krytycznego sprzętu przemysłowego, podczas gdy dział IT odpowiada za bezpieczeństwo narzędzi teleinformatycznych. Niemal jedna trzecia ankietowanych nie wiedziała kto ponosi główną odpowiedzialność za rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa procesów, systemów kontroli i automatyzacji, a nawet planowania biznesowego i logistyki. Jednak 91% osób stwierdziło, że za bezpieczeństwo maszyn w fabryce powinny wspólnie odpowiadać działy IT i OT, a także mieć ustalone przejrzyste procesy komunikacyjne na temat wizji konwergencji środowisk IT/OT (tak twierdzi 58% ankietowanych).

Przedsiębiorstwa mogą wiele zyskać na bliskiej współpracy między zespołami OT i IT, przy czym największą korzyścią jest dostęp do danych z procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym (66%), a następnie możliwość zarabiania i rozwoju biznesu, dzięki lepszemu wglądowi w dane produkcyjne (59%). Natomiast według 43% respondentów, dzięki ograniczeniu powielania procesów i zadań pomiędzy oddziałami firmy, a także lepszej widoczności w zakresie eliminacji cyberzagrożeń, można uzyskać dodatkowy przyrost wydajności.

Firmy przemysłowe muszą dokonać zmian na poziomie operacyjnym, aby zniwelować przepaść między środowiskami IT i OT oraz wypracować zaufanie między tymi zespołami, aby zapewnić pomyślną konwergencję. W miarę rozszerzania się przestrzeni możliwych ataków, zespoły IT i OT muszą współpracować w celu poprawy widoczności własnych procesów i środowisk, a także obrony przed cyberzagrożeniami – oznajmia Joe Sarno, vice president International Emerging & Operational Technology & Critical Infrastructure EMEA w Fortinet.

Szczegóły badania
W ankiecie online, przeprowadzonej przez Forrester Consulting na zlecenie firmy Fortinet, wzięło udział 459 decydentów IT i OT odpowiedzialnych za przemysłowe systemy sterujące w przedsiębiorstwach zatrudniających 1 tys. pracowników lub więcej z takich branż jak motoryzacja, transport, produkcja, inżynieria morska i lotnictwo. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwach z Indii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Niemiec, Słowacji, Włoch, Francji, Czech i Holandii.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas