Facebook

Spółka Apatora sprzeda nieruchomość za 61 mln zł

Apator poinformował, że jego spółka zależna Apator Powogaz zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25. Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego spółka udzieliła kontrahentowi wyłączności negocjacyjnej do dnia 10 marca 2020 roku oraz wyraziła zgodę na przeprowadzenie due diligence nieruchomości. Jednocześnie strony ustaliły cenę nabycia na kwotę 61 mln zł przy założeniu, że badanie due diligence nie wykaże istotnych ryzyk prawnych i technicznych dotyczących nieruchomości.

Apator poinformował także, że obecnie finalizowane są rozmowy dotyczące w najmu obiektu, do którego docelowo będzie relokowana działalność produkcyjna Apator Powogaz. Według wcześniejszych informacji przeprowadzka spółki ma się odbyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas