Facebook

PGE otrzymało od EBI 272,5 mln zł kredytu na wiatraki

PGE zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (około 64 mln euro). Celem kredytu jest finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekt budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II (tworzących wspólnie projekt Klaster) o łącznej mocy zainstalowanej do 97 MW.

Kredyt udzielany przez EBI jest jednym z elementów pozyskiwania nowych źródeł finansowania dla programu inwestycyjnego Grupy PGE. Umowa obejmuje współfinansowanie projektu budowy farm wiatrowych na lądzie realizowanego przez PGE Energia Odnawialna – spółkę odpowiedzialną za rozwój OZE w ramach Grupy PGE. EBI udostępni spółce celową linię kredytową na okres do 17 lat na kwotę stanowiącą około 50% wartości projektu. Kredyt pozyskany został jako finansowanie projektów, które są w 100% kwalifikowalne w ramach celu EBI dotyczącego działań na rzecz ochrony klimatu.

Nakłady inwestycyjne na projekt budowy kompleksu farm wiatrowych Klaster szacowane są na 545 mln zł (około 128,2 mln euro). Farmy położone są w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Ich budowa rozpoczęła się w lutym 2019 r., a komercyjna działalność farm powinna rozpocząć się przed zakończeniem pierwszego półrocza tego roku. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18% do blisko 650 MW.

– Nasza roczna produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrosła z 0,1 TWh w 2011 roku do ponad 1 TWh. Przy wsparciu EBI zmierzamy do zakończenia inwestycji w nowe moce wiatrowe na lądzie. Naszą ambicją jest osiągnięcie 25% udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2030 roku. Zamierzamy osiągnąć ten cel m. in. dzięki realizacji kolejnych zielonych inwestycji. Do 2026 roku ma powstać nasza pierwsza farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim o mocy 1 GW, a do 2030 roku w ramach naszego morskiego projektu zamierzamy uruchomić kolejne 1,5 GW mocy. Do tego czasu planujemy również wybudowanie do 2,5 GW mocy w fotowoltaice – oznajmia Henryk Baranowski, prezes PGE.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas