Facebook

Energa stawia słupy energetyczne własnego autorstwa

Energa Operator Oddział Płock finalizuje budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kV zlokalizowanej w województwie łódzkim, w gminach Łęczyca i Daszyna. Przy realizacji inwestycji wykorzystano autorskie projekty konstrukcji słupowych stworzone przez Energę Invest w ramach projektu Pylon. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają m.in. na zmniejszenie liczby słupów na terenach prywatnych czy cennych obszarach przyrodniczych.

Energa Invest była odpowiedzialna za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, a Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne za realizację robót budowlanych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego zastosowano pięć różnych typów słupów dwutorowych, spełniających wymagania najnowszych norm. Wybrane konstrukcje zostały przebadane w skali rzeczywistej w certyfikowanej stacji badawczej.

– Grupa Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce z własnym kompleksowym katalogiem konstrukcji wsporczych dla linii 110 kV. Zastosowane innowacyjne rozwiązania umożliwiają redukcję liczby stanowisk słupowych, a tym samym ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Dopuszczalna długość stosowanych przęseł wynosi blisko 400 metrów – informuje spółka w komunikacie.

Dłuższe przęsła dają większe możliwości uniknięcia konieczności lokalizowania stanowisk słupowych na terenach prywatnych oraz obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na zmniejszenie ilości wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego. Dodatkowo można stosować kilka typów przewodów fazowych i odgromowych, co daje szeroki wachlarz możliwości w obszarze obciążalności prądowej linii.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas