Facebook

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych

Zarząd TIM-u podjął uchwałę o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy TIM, który rozpoczęto pod koniec września ubiegłego roku.

W ramach przeprowadzonego procesu zarząd TIM przeprowadził analizę różnych scenariuszy rozwoju grupy oraz dokonał oceny uwarunkowań rynkowych możliwości ich wdrożenia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu opcji strategicznych, władze TIM-u podjęły decyzję, że w obecnej sytuacji rynkowej, kontynuacja realizacji dotychczasowej strategii rozwoju grupy jest rozwiązaniem optymalnym dla osiągnięcia długoterminowego celu spółki, którym jest wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas