Facebook

ELQ z zyskiem i skokowym wzrostem przychodów

W czwartym kwartale 2019 skonsolidowane przychody ELQ wyniosły 5,5 mln zł wobec 8,5 mln zł w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Wynik netto był ujemny, ale lepszy niż przed rokiem. W okresie październik-grudzień strata netto wyniosła -0,86 mln zł wobec -1,6 mln zł rok wcześniej.

Cały rok ubiegły Grupa ELQ zamknęła skokowym wzrostem przychodów oraz zamieniła wcześniejszą stratę w spory zysk.

– W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia2019 roku grupa odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 32,6 mln zł, co oznacza wzrost o około 21,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Na osiągnięty rezultat składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 30,2 mln zł z tytułu kompleksowej realizacji projektów zasilania elektroenergetycznego po końcowych odbiorach przez zleceniodawców projektów – informuje ELQ w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto po 12 miesiącach 2019 roku wyniósł 1,9 mln zł. Rok wcześniej grupa była 1,7 mln zł pod kreską. Władze spółki liczą, że pozytywny trend w wynikach uda się utrzymać w kolejnych okresach.

– Zarząd wierzy, że dalsze potrzeby i inwestycje w sektorze energetycznym wpłyną na dynamiczny rozwój spółki i poprawę wyników finansowych, w tym utrzymanie zysku już na poziomie operacyjnym w kolejnych kwartałach – czytamy w komentarzu do wyników.

ELQ zajmuje się produkcją prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn i rozdzielnic elektrycznych. Specjalizuje się również w wykonawstwie kompleksowych inwestycji w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych, a także w budowie farm fotowoltaicznych w systemie EPC (pod klucz).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas