Facebook

Enea Operator żąda od Elektrobudowy zapłaty 15,5 mln zł

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że spółka otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty 15,5 mln zł. Energetyczna spółka naliczyła Elektrobudowie kary umowne wynikające z zadań inwestycyjnych realizowanych na rzecz Enea Operator. Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę około 13,2 mln zł jest związana z realizacją kontraktu „Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą”, za który ustalono wynagrodzenie netto w kwocie 14,6 mln zł.

– Zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu (25 marca) na tym kontrakcie wynosi 99,9%. Aktualnie spółka jest na etapie uzyskania pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu – tłumaczy Elektrobudowa w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas