Facebook

Warystorowe ograniczniki przepięć Simtec

OkladkaES_07_2014Firma Simet oferuje serię warystorowych ograniczników przepięć o nazwie Simtec. Obecnie w jej skład wchodzą produkty z najbardziej rozpowszechnionych grup zabezpieczeń przeciwprzepięciowych czyli urządzenia sklasyfikowane odpowiednio, jako: typ 1, typ 2, typ 1+2 oraz typ3.

Zastosowanie urządzeń modułowych dla zabezpieczania sieci przed negatywnymi skutkami przepięć staje się obecnie powszechne. Dzieje się tak ze względu na występowanie przepięć spowodowanych uderzeniami pioruna bezpośrednio w linie napowietrzne, pośrednio indukowanych w sieci z powodu wyładowań atmosferycznych, a także na skutek uszkodzeń kabli zasilających czy załączeń urządzeń elektrycznych (silników, transformatorów, lamp, zgrzewarek itp.). Należy zwrócić uwagę, że zabezpieczanie tylko od strony zasilania często jest nieefektywne, ze względu właśnie na przepięcia indukowane w sieci. Zdarzenia te są przyczyną okresowych wahań napięcia w sieci, co w konsekwencji może prowadzić do zniszczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Seria warystorowych ograniczników przepięć Simtec firmy Simet

Seria warystorowych ograniczników przepięć Simtec firmy Simet

Wybór systemu zabezpieczeń

Wybór odpowiedniego systemu zabezpieczeń jest uzależniony od szczególnych uwarunkowań, na które między innymi składają się: rodzaj zabudowy chronionego obiektu, rozmieszczenie przewodów zasilających, usytuowanie rozdzielni głównej. Omawiana seria Simtec znajduje zastosowanie w obiektach mieszkalnych oraz przemysłowych (III i IV klasy – czyli w skrócie – poza dużymi halami fabrycznymi, szkołami, szpitalami itp.), gdzie nie mają zastosowania szczególne przepisy ochrony odgromowej. Sprawdzają się one w większości przypadków stosowania standardowej ochrony odgromowej.

Pełną ochronę zapewnia często element klasy D (najmniejszy z ograniczników) – podłączony w puszce elektroinstalacyjnej

Pełną ochronę zapewnia często element klasy D (najmniejszy z ograniczników) – podłączony w puszce elektroinstalacyjnej

Poziomy ochrony

Zastosowanie ograniczników typu 1 (B), jest pierwszym stopniem ochrony i wyrównywania potencjałów w budynkach. Ochrona ta spełnia swoją funkcję tylko przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna i nie może być traktowana jako pełne docelowe zabezpieczenie. Konieczne jest dobezpieczenie ogranicznikami typu 2 (C), które chronią instalację przed pośrednimi przepięciami indukowanymi w sieci. Te dwie ochrony łącznie są zapewniane przez urządzenia o kompaktowej budowie typu 1+2 (B+C). Jednak dla pełnej ochrony urządzeń bardzo wrażliwych na przepięcia, takich jak np. urządzenia elektroniczne typu informatycznego, audiowizualnego, a także moduły sterowania procesami automatycznymi w budynkach – stosuje się finalne zabezpieczanie typem 3 (D). Szczególnym rozwiązaniem w tej grupie jest moduł instalowany w puszce elektroinstalacyjnej z gniazdkiem sieciowym.

Informacja o zadziałaniu
Większość ograniczników informuje o krytycznym zadziałaniu zmianą koloru w okienku rewizyjnym – z zielonego na czerwony. W tym wypadku w urządzeniach z wymienną wkładką trzeba ją wymienić. Wyjątkiem jest urządzenie typu 3 – SM3D, które swoje zadziałanie sygnalizuje sygnałem dźwiękowym. Ograniczniki typu 1, powinny odprowadzać prądy piorunowe do ziemi. W wyjątkowych przypadkach ochronnik może ulec uszkodzeniu (ze względu na procesy starzenia się, wielokrotność zadziałania itp.). Wtedy w okienku rewizyjnym pojawia się kolor czerwony informujący o konieczności wymiany całego urządzenia.
tab_SIMET
Należy jednak podkreślić, że dobór zastosowania ochrony i jej projektowanie powinno być przeprowadzone za sprawą wyspecjalizowanego w tej materii elektroinstalatora. Wprowadzenie w ostatnim czasie rozwiązań hybrydowych (B+C, B+C+D) stworzyło mylne wrażenie, że dobór ochrony może być przeprowadzony w sposób bardzo prosty.

Mariusz Młyńczak
Autor jest pracownikiem
firmy Simet

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas