Facebook

Tauron Dystrybucja zainwestował w sieć 1,8 mld zł

W ubiegłym roku Tauron Dystrybucja zrealizował 70 tys. zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 1,78 mld zł. Zrealizowane projekty pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć.

W 2019 roku kluczowym kierunkiem dla spółki były inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców – w sumie zrealizowano ponad 38 tys. takich umów. Wśród zakończonych dużych inwestycji przyłączeniowych warto wskazać stację 110/15 Przeciszów, która powstała na potrzeby klientów z Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Zakończone zostały długotrwałe prace modernizacyjne linii 110kV relacji GPZ Skoczów – GPZ Strumień na obszarze oddziału w Bielsku Białej, linii 110kV S-224/S-226 na terenie Wałbrzycha, linii 110kV relacji Głubczyce – Prudnik w Opolu oraz relacji Tucznawa – Lipówka i Bukowno – Lipówka w Będzinie.

Do sfinalizowanych w ubiegłym roku dużych zadań inwestycyjnych należała także kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Strusina w okolicach Tarnowa, która miała na celu zwiększenie niezawodności pracy stacji oraz poprawę warunków ruchowych pracy sieci 110 kV, gwarantującej zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Spółka systematycznie dostosowuje swoją sieć do przyłączania coraz większej liczby mikroinstalacji. W ubiegłym roku Tauron Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji (głównie fotowoltaicznych) o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w roku wcześniejszym. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji.

Największą liczbę przyłączeń Tauron odnotował na terenie województw śląskiego – 17,2 tys. i małopolskiego – 15 tys. Na Dolnym Śląsku było to ponad 9,1 tys., a na Opolszczyźnie 4 tys. przyłączonych mikroinstalacji

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas