Facebook

Orlen przejmie około 80% akcji Energi

PKN Orlen w ciągu czterech miesięcy spełnił wszystkie warunki zawieszające niezbędne do przeprowadzenia transakcji przejęcia Grupy Energa, w tym osiągnięcie progu 66% akcji objętych wezwaniem.

27 kwietnia Orlen rozpoczął proces nabycia akcji energetycznej spółki. Jak wynika z informacji od PKO PB – Biura Maklerskiego w Warszawie, czyli podmiotu pośredniczącego w wezwaniu, przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje Energa stanowiące około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Liczba akcji, którą ostatecznie nabędzie PKN Orlen w związku z procesem przejęcia Grupy Energa, będzie znana 30 kwietnia.

Paliwowy koncern ogłosił wezwanie na 100% akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 roku. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej grupy został wydłużony do 22 kwietnia. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji koncern otrzymał 31 marca. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66% akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia.

Według Orlenu, sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE. Dla Orlenu to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, np. bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku.

Transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas