Facebook

Spadła sprzedaż i zysk Energoaparatury

Przychody Energoaparatury wyniosły w ubiegłym roku 44,4 mln zł wobec 45,1 mln zł w roku 2018. Oznacza to spadek o 1,6%. Zysk netto zmniejszył się z 1,4 mln zł do 1,1 mln zł, czyli o 22,8%. Zdaniem władz przedsiębiorstwa rok 2019 charakteryzował się złą koniunkturą rynkową i był trudnym rokiem dla spółki. Wypracowane w tym czasie wyniki – jak podkreślają władze Energoaparatury – należy uznać z sukces,

– Energoaparatura działająca na rynku budownictwa przemysłowego w znacznym stopniu uzależniona jest od koniunktury na tym rynku. W roku 2019 nie odnotowaliśmy znaczącego zwiększenia popytu na usługi świadczone przez Energoaparaturę, ponieważ klimat koniunktury w budownictwie nie uległ w zasadzie poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Firmy działające na tym trudnym rynku w dalszym ciągu sygnalizują trudności generalnych wykonawców czy podwykonawców związane m.in. z przesunięciami terminowymi inwestycji. W dalszym ciągu kłopotem są również przetargi, gdzie wciąż czynnikiem decydującym jest najniższa cena, często kończona aukcjami elektronicznymi – napisała spółka w komentarzu do wyników.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas