Facebook

Aplisens chce przeznaczyć 3 mln zł na dywidendę

Zarząd Aplisens zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie części ubiegłorocznego zysku netto na dywidendę. Spółka w ubiegłym roku zarobiła na czysto około 13 mln zł. Z tej kwoty do akcjonariuszy ma trafić 2,98 mln zł, co daje 25 groszy na akcję. Pozostałe 10,04 mln zł ma zasilić kapitał zapasowy spółki.

– W ocenie zarządu, po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19 dotyczących działalności spółki, realizacja polityki dywidendowej za rok 2019 na poziomie 23% tj. na poziomie zbliżonym do zakładanego w Strategii na lata 2020-2022 jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności spółki i Grupy Aplisens – informuje spółka w giedłowym komunikacie.

Rekomendacja zarządu będzie podlegała ocenie rady nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas