Facebook

GreenWay zostało członkiem ChargeUp

GreenWay dołącza do grona członków ChargeUp, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Usług Ładowania, którego założycielami są Allego, EVBox i ChargePoint – wiodące europejskie firmy z branży infrastruktury i usług ładowania. Celem ChargeUp Europe jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w oparciu o otwarte standardy techniczne, uczciwą konkurencję rynkową i rosnącą liczbę klientów.

GreenWay jest pierwszą firmą, która dołączyła do stowarzyszenia ChargeUp Europe po jego utworzeniu w marcu 2020 roku i jak dotąd jest jedynym przedstawicielem Europy Środkowowschodniej w tej organizacji. Celem zaangażowania spółki w działalność stowarzyszenia jest wspólne promowanie zasad, przepisów i regulacji na poziomie UE, które umożliwią szybki i skuteczny rozwój infrastruktury ładowania w całej Unii Europejskiej. Ponadto GreenWay będzie się zajmował promocją interesów regionu Europy Środkowowschodniej, aby polityka europejska uwzględniała specyfikę lokalną.

– Naszym celem jest dalsze przyczynianie się do długoterminowego rozwoju ekosystemu elektromobilności w Polsce, jak i na Słowacji oraz dopilnowanie, aby określone warunki krajów Europy Środkowowschodniej były odpowiednio reprezentowane w tym nowo powstałym sojuszu branżowym i uwzględniane w Brukseli – oznajmia Peter Badik, założyciel GreenWay.

Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla przyszłości elektromobilności. Pod koniec 2019 roku, nowa Komisja Europejska przedstawiła założenia GreenDeal, wyznaczające kierunki rozwoju branży na kolejne lata. W tym roku weszły w życie surowsze limity emisji dla samochodów osobowych, a nowe modele pojazdów elektrycznych są wprowadzane na rynek w większych ilościach niż kiedykolwiek wcześniej. Rezultatem powinna być nie tylko skuteczna walka ze zmianami klimatu poprzez ograniczenie emisji w transporcie, ale także czystsze i zdrowsze powietrze w miastach.

– Znajdujemy się w kluczowym dla branży samochodów elektrycznych roku. Mamy możliwość poczynienia w tej dziedzinie znaczących postępów, lecz istnieje także ryzyko cofnięcia się o kilka lat. Niektóre firmy motoryzacyjne domagają się obniżenia wymogów dotyczących norm emisji CO2 z powodu kryzysu. Kwestie dotyczące omawiania i wyjaśniania prawdziwego potencjału naszej branży w zakresie eliminowania emisji CO2 z ruchu drogowego, zmniejszania obciążenia zdrowotnego w naszych miastach, ale także tworzenia synergii z branżą energetyczna i integracją bardziej odnawialnych źródeł energii zawsze były dla nas priorytetowe. Dlatego też cieszymy się, że możemy współpracować z innymi dużymi operatorami stacji ładowania w Europie w rozpowszechnianiu tych pomysłów – dodaje Peter Badik.

ChargeUp Europe
ChargeUp Europe reprezentuje branżę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (EV). Dąży do szybkiego i bezproblemowego wdrożenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Europie. Opowiada się za przepisami, które wspierają inwestycje, redukują bariery rynkowe, jak i ułatwiają sprawny odbiór pojazdów elektrycznych oraz przyczyniają się do usprawnienia płynności w jeździe dla obywateli Unii Europejskiej. Organizacja działa jako centrum wiedzy specjalistycznej dla sektora w celu edukowaniu i informowania decydentów, interesariuszy i ogółu społeczeństwa o istotnej roli pojazdów elektrycznych i związanej z tym infrastruktury dla osiągnięcia transportu bez emisyjnego.

GreenWay
GreenWay to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 roku (w Polsce od 2016 roku). Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 220 stacji ładowania, z czego prawie 180 w Polsce. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas