Facebook

MPWiK Lublin buduje farmę PV o mocy 2 MW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie będzie miało swoją dużą farmę fotowoltaiczną. Budowa elektrowni położonej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” weszła w końcową fazę. Produkcja energii ze słońca rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Budowa farmy fotowoltaicznej rozpoczęła pod koniec stycznia bieżącego roku. Obecnie trwa montaż paneli PV. Projekt realizowany przez MPWiK w Lublinie przewiduje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze około pięciu hektarów. Moc elektrowni wyniesie 1,998 MW.

– Rocznie przewidziana jest produkcja energii elektrycznej na poziomie 2 tys. MWh, co pozwoliłoby zaspokoić potrzeby około 1 tys. miejskich gospodarstw domowych – oznajmia Sławomir Matyjaszczyk, prezes MPWiK w Lublinie.

Inwestycję o wartości około 8 mln zł finansuje MPWiK. Jak wylicza spółka, zwrot kosztów przedsięwzięcia nastąpi najpóźniej w ciągu 5-6 lat – przy obecnych cenach energii (przy cenach rosnących zwrot nastąpi wcześniej).

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii lubelskiego MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie około 10 tys. MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi około 70% ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Farma PV w oczyszczalni „Hajdów”

Na farmie fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zainstalowane zostaną panele monokrystaliczne typu Risen Solar RSM60-6-305 Wp, firmy Risen, o sprawności 18,6% i maksymalnym napięciu 33 V oraz maksymalnym prądzie 9,25 A. Pojedynczy panel składa się z 60 sztuk płytek o wymiarach 156,75 na 156,75 mm każdy, połączonych szeregowo. Będą one zintegrowane z 46 inwerterami Huawei Sun2000_36KTL o maksymalnej mocy wyjściowej wynoszącej 40 kW. Panele będą nachylone pod kątem 25° do poziomu i skierowane w kierunku południowym – takie posadowienie gwarantuje maksymalny uzysk energii elektrycznej. Stalowa konstrukcja nośna, na której będą posadowione panele będzie ważyć blisko 102 ton, natomiast waga paneli PV wyniesie 118 ton.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas