Facebook

EBI sfinansuje pierwszy projekt solarny w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził swój pierwszy w Polsce kredyt na rzecz przedsiębiorstwa budującego i eksploatującego elektrownie fotowoltaiczne. Beneficjentem udzielonego przez bank Unii Europejskiej finansowania w wysokości 82 mln zł jest Energy Solar Projekty – jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, którym zarządza litewska spółka Lords LB Asset Management.

Środki z EBI zostaną przeznaczone na budowę i eksploatację 66 niewielkich, niezależnych elektrowni fotowoltaicznych. Każda z nich będzie miała średnią moc znamionową nieprzekraczającą 1 MW, co oznacza, że łączna moc wszystkich instalacji wyniesie około 65,6 MW. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w ramach projektu będzie wystarczająca do zasilenia 19 tys. gospodarstw domowych.

Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej. EBI współfinansuje projekt razem z DNB Bankiem Polska, przy czym każdy bank zapewnia 50% długu uprzywilejowanego (łącznie 164 mln zł), natomiast udziałowcy kredytobiorcy (którym jest Energy Solar Projekty) wyłożą około 30% łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Elektrownie fotowoltaiczne powstaną w północnej części Polski, na obszarach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie będzie ich najwięcej, oraz kujawsko-pomorskiego. Elektrownie podzielono między osiem spółek realizujących projekt, z których każda odpowiada za co najmniej jeden obiekt. Jednostką dominującą i właścicielem całego portfela inwestycji jest Energy Solar Projekty.

W pierwszym roku funkcjonowania nowo wybudowane elektrownie fotowoltaiczne objęte portfelem wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii, co pozwoli zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 47 tys. ton.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas