Facebook

Modernizacja elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa

Tepco Holdings Corporation i Toshiba Energy Systems Corporation uzgodniły utworzenie spółki joint venture w celu prowadzenia prac modernizacyjnych w zakresie systemów bezpieczeństwa w bloku nr 6 elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa. Tepco planuje ponownie uruchomić bloki 6 i 7 elektrowni, która znajduje się w prefekturze Niigata w Japonii.

Tepco i Toshiba ESC połączyły technologię i wiedzę oraz doświadczenie, aby wspólnie założyć firmę odpowiedzialną za systemy bezpieczeństwa w bloku 6 elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa. Podpisaliśmy protokół ustaleń dotyczący budowy systemów bezpieczeństwa, projektowania i zarządzania budową  – ogłosiły koncerny jądrowe.

Nowa firma – KK6 Safety Measures Joint Venture Co Ltd (KS6) – ma powstać w tym miesiącu. Każdy z partnerów zainwestuje w to przedsięwzięcie po 150 milionów JPY (1,4 miliona USD).

Trzęsienie ziemi i tsunami z marca 2011 r., które uszkodziło elektrownię Fukushima Daiichi, nie dotknęły EJ Kashiwazaki-Kariwa, mimo, że reaktory elektrowni były wcześniej wyłączone przez okres do trzech lat w następstwie trzęsienia ziemi Niigata-Chuetsu z 2007 r. Spowodowało ono wtedy różne szkody na terenie elektrowni, ale nie spowodowało uszkodzeń samych reaktorów. Gdy urządzenia były w trybie czasowego wyłączenia, przeprowadzono prace nad poprawą odporności zakładu na trzęsienia ziemi.

Tepco koncentruje swoje środki i zasoby na ponownym uruchomieniu jednostek 6 i 7 elektrowni Kashiwazaki-Kariwa, wykonując jednocześnie prace modernizacyjne w innych blokach elektrowni oraz zajmując się likwidacją skutków trzęsienia ziemi w EJ Fukushima Daiichi. Ponowne uruchomienie dwóch bloków energetycznych w Kashiwazaki-Kariwa – które były wyłączone w celu dokonania okresowych kontroli odpowiednio od marca 2012 r. i sierpnia 2011 r. – zwiększyłoby dochody koncernu o szacunkowo 100 mld JPY (921 mln USD) rocznie.

W grudniu 2017 r. Tepco otrzymał zgodę organu ds. regulacji jądrowych na modernizację systemów bezpieczeństwa i kontroli w blokach 6 i 7. Będą to pierwsze w kraju reaktory z wrzącą wodą, spełniające nowe normy bezpieczeństwa ustanowione po awarii w Fukushimie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas