Facebook

ARP i Siemens Gamesa intensyfikują współpracę

4 czerwca przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu oraz spółki Siemens Gamesa Renewable Energy podpisali porozumienie, którego celem jest wzmocnienie potencjału produkcyjnego odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie została zawarta umowa pomiędzy Baltic Operator ( z Grupa ARP) a Siemens Gamesa na dostawę 11 wież wiatrowych dla jednej z farm lądowych w Polsce.

Zawarcie porozumienia między ARP a Siemens Gamesa Renewable Energy o wzmocnionej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej ma służyć wprowadzaniu innowacji w tej branży i wykorzystaniu morskich turbin wiatrowych nowej generacji. Docelowo pozwoli to na obniżenie ponoszonych przez konsumentów kosztów.

Zgodnie z porozumieniem strony będą dążyć do realizacji wspólnych średnio – i krótkoterminowych projektów, a także wypracują najbardziej efektywne formy współdziałania pomiędzy Siemens Gamesa a ARP lub innymi podmiotami z Grupy ARP, uwzględniające wymogi biznesowe oraz prawne.

– Obok porozumienia o współpracy z Siemens Gamesa, nasza spółka z grupy kapitałowej Baltic Operator podpisuje umowę na dostawę 11 wież wiatrowych dla jednej z mających powstać w Polsce farm wiatrowych. To już kolejny projekt realizowany wspólnie z Siemens Gamesa – w zeszłym roku Grupa Baltic podpisała kontrakt na 14 kompletnych wież lądowych. Nowa umowa i dzisiejsze porozumienie to dowód na to, że jesteśmy sprawdzonym kontrahentem, a Baltic Operator spełnia oczekiwania światowych liderów w branży odnawialnych źródeł energii – oznajmia Mateusz Berger, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wspomniana farma wiatrowa ma być zlokalizowana na terenie województwa pomorskiego i składać się maksymalnie z 11 turbin SG132 o mocy 3,45 MW każda. Planowana całkowita moc farmy wyniesie 38 MW. Przewiduje się, że Baltic Operator dostarczy wieże jeszcze w 2020 roku. Natomiast dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie farmy ma nastąpić do końca marca 2021 roku.

– Wierzymy, że podpisana dzisiaj umowa z ARP dowodzi zaangażowania Siemens Gamesa Renewable Energy na polskim rynku energetyki wiatrowej, a przyjęcie kolejnego zamówienia na wieże od Baltic Operator potwierdza naszą gotowość do rozwijania rynku lokalnego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozwolą na stworzenie mocnej bazy dostawców, która stanie się podstawą rozwoju lokalnego przemysłu wiatrowego – podkreśla Paweł Przybylski, dyrektor zarządzający SGRE w Polsce.

ARP w ramach prowadzonej działalności statutowej sprawuje nadzór korporacyjny nad producentami wież wiatrowych oraz fundamentów i pozostałych elementów infrastruktury morskich i lądowych farm wiatrowych. Wśród nich znajdują się m.in. Baltic Operator i Energomontaż Północ Gdynia.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas