Facebook

Erbud z kolejnymi kontraktami przy budowie wiatraków

4 czerwca Grupa Erbud zawarła dwie umowy na prace przy budowie farm wiatrowych. Łączna wartość kontraktów to 114,3 mln zł.

Pierwsza z umów została zawarta przez PBDI (spółka zależna Erbudu) i Erbud ze spółką Polenergia Farma Wiatrowa 3 (Grupa Polenergia). Porozumienie dotyczy wykonania kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Dębsk o maksymalnej mocy 121 MW. Termin realizacji kontraktu przypada na 11 czerwca 2022 roku.

Druga umowa zawarta została zawarta przez PBDI ze spółką Nowa Energia 1 na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo. Prace przy tym kontrakcie PBDI ma zakończyć do 30 kwietnia 2021 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas