Facebook

Vestas dostarczy turbiny dla Polenergii

Polenergia Farma Wiatrowa 3, spółka z Grupy Polenergia, zawarła z Vestas – Poland dwie umowy dotyczące Farmy Wiatrowej Dębsk. Pierwsza dotyczy dostawy, instalacji i uruchomienia 55 turbin wiatrowych V110 2.2 o mocy 2,2 MW każda (łącznie 121 MW). Realizacja zlecenia przewidziana jest w okresie od października 2020 roku do czerwca roku 2022.

Druga z umów obejmuje serwis i dostępność turbin wiatrowych (AOM). AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia ich uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych.

– Vestas – Poland gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej rekompensaty – informuje Polenergia.

Na początku kwietnia Polenergia Farma Wiatrowa 3 podpisała umowę na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk. Zrealizuje ją konsorcjum firm PBDI i Erbud, które będzie odpowiedzialne za kompleksowe roboty branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas