Facebook

Prąd i ciepło z metanu w ZG Brzeszcze

Na terenie należącego do Taurona Zakładu Górniczego Brzeszcze będzie produkowana energia elektryczna i ciepło z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. W 2021 roku pracę rozpocznie instalacja kogeneracyjna, złożona z dwóch silników metanowych.

Eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania polegające na systematycznym odmetanowaniu pokładów węgla. Metan ze złóż węgla w ponad 50% ujmowany jest przez system dołowej sieci rurociągów i stację odmetanowania na powierzchni. Pozostała część metanu odprowadzana jest przez szyby wentylacyjne. Pozyskany metan sprzedawany jest na rynku. W 2019 roku sprzedano 34 mln m3 tego gazu.

W celu zwiększenia gospodarczego wykorzystania metanu do obecnie budowanych dwóch silników gazowych planuje się dołączyć dwa kolejne, co docelowo pozwoli na uruchomienie czterech silników o łącznej mocy 11 MW. W 2021 roku rozpocznie pracę instalacja zabudowana na terenie ZG Brzeszcze, w skład której wchodzą dwa silniki.

– Obecnie trwają uzgodnienie projektowe inwestycji, a rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przewiduje się na trzeci kwartał tego roku. Nowe instalacje kogeneracyjne przyczynią się nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w Rynku Mocy – oznajmia Tomasz Cudny, prezes zarządu Tauron Wydobycie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas