Facebook

Apator przeznaczy na dywidendę 36,1 mln zł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Apator podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na ten cel przeznaczono łącznie 36,09 mln zł z zysku za 2019 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,10 zł brutto.

Akcjonariuszom posiadającym akcje Apatora w dniu 5 grudnia 2019 roku została wypłacona w dniu 12 grudnia 2019 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 14,77 mln zł, czyli 0,45 zł brutto na akcję. Pozostała część dywidendy w kwocie 21,32 mln zł, czyli 0,65 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator w dniu 17 sierpnia 2020 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas