Facebook

Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia

Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii. W pierwszej kolejności, w skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE Enea Wytwarzanie.

Ogłoszona w grudniu ubiegłego roku aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Enea koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania informatyczne i cyfrowe. Za część strategii związaną z OZE opowiadać będzie spółka Enea Nowa Energia, która po fazie przygotowań formalno-prawnych rozpoczyna działalność operacyjną.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea do 2025 roku osiągnie 22% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 roku wzrośnie on do 33%.
Korzyścią z utworzenia spółki Enea Nowa Energia będą również większe możliwości pozyskania finansowania na rozwój projektów OZE. Grupa Enea w Strategii Rozwoju planuje do 2035 roku zainwestować 14,7 mld zł w odnawialne źródła energii, a zrównoważony program inwestycyjny zakłada optymalizację struktury i źródeł finansowania.

Spółka odpowiedzialna za rozwój OZE w Grupie Enea swoją siedzibę będzie miała w Radomiu. Wybór lokalizacji wiązał się z bliskością Kozienic, gdzie zlokalizowana jest Enea Wytwarzanie.

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, którą dostarcza do 2,6 mln klientów. Do grupy należą dwie elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec, kopalnia LW Bogdanka. Działalność Enei obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest w farmach wiatrowych: Bardy, Darżyno i Baczyna, 21 elektrowniach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski, a także w tzw. Zielonym Bloku wytwarzającym energię elektryczną z biomasy w Elektrowni Połaniec.

W 2019 r. Grupa Enea wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE – był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018 r.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas