Facebook

Elektromontaż Wschód brał udział w budowie farm wiatrowych dla PGE

Pod koniec czerwca w ramach projektu Klaster uroczyście otwarto dwie farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II należące do Grupy PGE. Farmy zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim mają łączną moc 97 MW. Generalnym wykonawcą inwestycji odpowiadającym za zakres elektroenergetyczny był Elektromontaż Wschód.

Elektromontaż Wschód zaprojektował i zbudował linię kablową 110 kV o długości 30 km w relacji GPZ Kamień Pomorski – RS Rybice – GPZ Skrobotowo wraz z rozdzielnią sieciową RS Rybice oraz rozbudową GPZ Skrobotowo na potrzeby wyprowadzenia mocy z FW Rybice, FW Starza i FW Karnice II. W skład farm, leżących na terenach powiatów Kamień Pomorski i Gryfice wchodzą 33 turbiny o mocy 2 MW każda oraz 10 turbin o mocy po 2,2 MW. Moc przyłączeniowa obu farm wynosi 88 MW, a łączna moc zainstalowana 97,18 MW. Nakłady inwestycyjne na ten projekt wyniosły 543 mln zł, co oznacza koszt 1 MW mocy zainstalowanej na poziomie 6,1 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas