Facebook

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii

Energa Operator rozpoczyna proces budowy magazynu energii w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie), w pobliżu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Smart Grid.

Magazyn wykonany zostanie w technologii baterii litowo-jonowych i dysponował będzie mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh. W przybliżeniu jest to energia, która pozwala na zasilanie przez dwie godziny około 1 tys. gospodarstw domowych.

Magazyn energii w Czernikowie stanowi część projektu Smart Grid. Dzięki jego realizacji w ciągu najbliższych lat powstanie pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć. Zastosowane w nim rozwiązania teleinformatyczne takie jak moduł FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration), umożliwią szybsze zlokalizowanie miejsca oraz przyczyn awarii, a także – dzięki odpowiedniej automatycznej rekonfiguracji sieci, maksymalne ograniczenie liczby dotkniętych nią odbiorców.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85%, czyli ponad 166 mln zł.

W Czernikowie, gdzie rozpoczyna się budowa magazynu energii, działa elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 3,77 MW. Roczna produkcja energii z tej farmy PV to 3,5 tys. MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania około 1,6 tys. gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. modułów – każdy o mocy około 240W, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24% powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38% (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii. Od połowy 2020 roku z OZE pochodzi już 39% mocy zainstalowanej w aktywach grupy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas