Facebook

PIAP Space będzie pracować nad kosmicznym ramieniem robotycznym

PIAP Space podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. Projekt o nazwie TITAN zostanie zrealizowany za ponad 2,5 mln euro. To pierwszy tak duży kontrakt zakładający rozwój całego podsystemu satelitarnego dla polskiego przemysłu kosmicznego.

14 lipca zarząd PIAP Space – Mateusz Wolski i Andrzej Łucjan oraz dyrektor Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESTEC Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – Franco Ongaro, podpisali umowę na realizację projektu „Rozwój Ramienia Robotycznego do Operacji Obsługi na Orbicie” o akronimie TITAN. Wynikiem podpisanej umowy będzie prototyp wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. Stworzony zostanie model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu, osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

– Projekt TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie trzy lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny – to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnieciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny – oznajmia Mateusz Wolski, prezes PIAP Space.

Rezultaty projektu mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach ESA, Unii Europejskiej oraz w segmencie komercyjnym. Urządzenie TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację satelitów, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie.

Pomiędzy ramieniem robotycznym, a innymi produktami rozwijanymi w PIAP Space zachodzi synergia. Przykładem takiego produktu są chwytaki do deorbitacji, serwisowania na orbicie oraz do eksploracji ciał niebieskich. PIAP Space, w konsorcjum z siedmioma europejskimi partnerami realizuje np. projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services), w którym rozwija chwytak LAR (Launch Adapter Ring). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Projekt TITAN, podobnie jak projekt EROSS, to element realizacji mapy drogowej rozwoju robotyki kosmicznej, opracowanej przez konsorcjum wiodących europejskich agencji kosmicznych PERASPERA, którego członkiem jest Polska Agencja Kosmiczna.

Dzięki temu krajowe podmioty, w tym PIAP Space, mają ułatwiony dostęp do kontraktów międzynarodowych w tym obszarze – podkreśla Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

– Niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe do odtworzenia na Ziemi warunki pracy robotów do zadań pozaziemskich, to sprawdzian dla wiedzy naukowców i dostępnej na rynku technologii. Stworzenie nowej klasy robotów zdolnych pracować w trudnych dla człowieka warunkach środowiska kosmicznego to cel, jaki sobie założyliśmy organizując spółkę PIAP Space. Z zadowoleniem patrzę, że przechodzimy z pierwszego etapu prac przygotowawczych do etapu rozwoju produktu – opracowania podsystemu satelitarnego ramienia robotycznego – wyjaśnia Piotr Szynkarczyk, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

PIAP Space
PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Przedmiotem działalności PIAP Space jest rozwój i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych. PIAP Space specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej, oprzyrządowaniu do produkcji satelitów oraz mechanizmach satelitarnych. Od 2019 roku właścicielami PIAP Space są: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut PIAP oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, która objęła około 44% udziałów.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas