Facebook

Letus Capital wchodzi w fotowoltaikę

Notowany na NewConnect Letus Capital zaktualizował strategię rozwoju. Spółka będzie rozwijać działalność w oparciu o dwa filary – doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. W ramach drugiego filaru spółka rozwinie działalność na rynku fotowoltaiki, w zakresie sprzedaży i montażu instalacji PV dla klientów indywidualnych i firm oraz budowy własnych farm fotowoltaicznych. Równocześnie spółka będzie rozwijać inkubator innowacyjności.

– Aktualizacja strategii jest efektem zmieniającego się otoczenia oraz działań, które podejmowaliśmy w ostatnim czasie. Jest to ewolucja wcześniejszej strategii i działań skupionych ogólnie na odnawialnych źródłach energii oraz elektromobilności. Chcemy skoncentrować się na rynku instalacji fotowoltaicznych, dostarczając klientom produkt oraz jego finansowanie – komentuje Dariusz Przewłocki, prezes Letus Capital.

W ramach działalności na rynku fotowoltaiki spółka zaoferuje różne formy finansowania, w tym leasing, który będzie spłacany przez klientów dzięki oszczędnościom na kosztach energii elektrycznej. Spółka zamierza również budować farmy wiatrowe na własnym gruncie. Obecnie Letus prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnym partnerem, który sprzedaje już instalacje fotowoltaiczne. Podmiot ten będzie obsługiwał zamówienia Letus Capital do momentu zbudowania własnego zespołu fachowców od rynku PV.

Równolegle Letus Capital będzie wspierał rozwój nowych technologii poprzez inkubator innowacyjności, który będzie realizował patenty, wynalazki oraz innowacyjne pomysły. Działalność w tym obszarze będzie realizowana poprzez rozwijanie spółek typu startup z udziałem pomysłodawców, organizowanie pomocy prawnej w zakresie ochrony patentowej, wdrażanie i komercjalizację wybranych pomysłów, patentów i wzorów przemysłowych oraz pozyskiwanie środków z programów unijnych.

Letus Capital zajmuje się doradztwem strategicznym i finansowym przedsiębiorstw. Drugim obszarem działalności spółki są inwestycje typu private equity/venture capital, w perspektywiczne przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas