Facebook

Apator uzgodnił warunki sprzedaży nieruchomości w Poznaniu

Apator 24 lipca podpisał z podmiotem branży deweloperskiej umowę sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Apator Powogaz w Poznaniu. Dzień wcześniej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na zawarcie powyższego porozumienia.

Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 hektarów, na której posadowiona jest siedziba spółki Apator Powogaz. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 63,5 mln zł netto, a zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, jednakże nie później niż do 20 grudnia 2020 roku.

– Z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność kupujący odda spółce w najem nieruchomość na cele prowadzenia dotychczasowej działalności do dnia 28 lutego 2022 roku z możliwością przedłużenia okresu najmu. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zakończenia umowy najmu – informuje Apator w komunikacie.

Szacowany wpływ transakcji na wynik netto Grupy Apator wyniesie 27 mln zł.

– Apator Powogaz poszukiwać będzie gruntu pod budowę nowego nowoczesnego wysoko zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego, w którym zdecydowanie zwiększone zostaną zdolności produkcyjne – napisał Apator.

Grupę Apator tworzą spółki specjalizujące się w obszarze aparatury łączeniowej i pomiarowej, a także systemów IT. W pierwszym kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody Apatora wyniosły 224,5 mln zł, a zysk netto był na poziomie 16,9 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas