Facebook

Energa Operator zakończyła modernizację GPZ w Sierpcu

Energa Operator zakończyła gruntowną przebudowę Głównego Punktu Zasilania Bojanowo, znajdującego się w Sierpcu. Modernizacja zwiększy potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii oraz niezawodność dostaw prądu w regionie.

W efekcie przebudowy potencjał przyłączeniowy OZE wzrósł o blisko 13,5 MW. Umożliwi to wydawanie warunków przyłączeniowych dla kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W wyniku prac w GPZ Bojanowo wdrożono także  następujące funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej:

  • funkcję monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją,
  • funkcję bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń,
  • funkcję automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej,
  • funkcję optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna).

Jak podkreśla Energa, funkcjonalności te wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale również uproszczą obsługę stacji, co przełoży się na przyśpieszony czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania stacji Bojanowo.

Wymiana transformatorów
Istotnym elementem prac była wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z jednostek 10 MVA na 25 MVA. Wiązało się to z koniecznością wprowadzenia wielu zmian i przebudową już istniejącej infrastruktury – dostosowaniem rozstawu szyn, demontażem istniejących napowietrznych mostów szynowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz wybudowaniem nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów do rozdzielnicy średniego napięcia.
W ramach prac wykonano konstrukcje wsporcze mocowane do ścian w komorach transformatorowych, przeznaczone pod mosty kablowe 15 kV na stanowiskach transformatorów, podłączono kable zasilające, sterownicze oraz sygnalizacyjne do transformatora i wyprowadzono sygnały z transformatora do sterowników automatyki zabezpieczeniowej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Inwestycja w Sierpcu jest pierwszym ukończonym przez Energę Operatora projektem realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałania 1.1.2. „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”). W kolejnych miesiącach ukończone zostaną projekty modernizacji stacji GPZ Nidzica, Kleczew i Grzmiąca. Przebudowa obiektu uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 2,54 mln złotych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas