Facebook

ABB buduje fabrykę stacji ładowania elektrycznych samochodów

Firma ABB w San Giovanni Valdarno we Włoszech realizuje inwestycję o wartości 30 mln USD, w ramach której powstanie jednostka produkcyjna i globalne centrum doskonałości w zakresie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Obiekt o powierzchni 16 tys. m2 ma zostać otwarty pod koniec 2021 roku.

Zakład w San Giovanni Valdarno będzie produkował całą gamę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym (DC), obejmujące urządzenia do użytku domowego, systemy instalowane w przestrzeni publicznej oraz systemy obsługujące pojazdy transportu zbiorowego.

Włoska fabryka zostanie zintegrowana z platformą cyfrowych rozwiązań ABB Ability. Umożliwią one pełny podgląd i optymalizację wytwarzania każdego z produktów oraz połączą systemy zarządzania magazynem z poszczególnymi wydziałami zakłądu. Zautomatyzowany montaż płytek drukowanych oraz systemy monitoringu i testowania zostaną podłączone do zakładowego systemu informatycznego.

Działalność badawczo-rozwojowa, na potrzeby której wyznaczono strefę o powierzchni 3,2 tys. m2, będzie koncentrować się na prototypowaniu, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, nowego oprogramowania i narzędzi do zarządzania cyklem życia produktów. Pozwoli to na pełną integrację badań i rozwoju z działalnością produkcyjną – zarówno wewnętrzną, jak i realizowaną przez kooperantów.

Z kolei wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne na dachu), zoptymalizowany system ogrzewania i chłodzenia oraz wprowadzenie floty elektrycznych pojazdów dla pracowników oraz zespołów logistyki, sprzedaży i serwisu, zminimalizuje negatywny wpływ obiektu na środowisko.

Inwestycja we włoskim San Giovanni Valdarno to kolejny projekt ABB w obszarze elektromobilności. Niedawno spółka zainwestowała 10 mln USD w nową siedzibę swojego biznesu e-mobility w Holandii, która pełni jednocześnie rolę ośrodka badawczo-rozwojowego – oficjalne otwarcie tego obiektu położonego na terenie kampusu Uniwersytetu Technicznego w Delft nastąpi jeszcze w tym roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas