Facebook

Rodzina złączek ZUG firmy SE Pokój

Spółdzielnia Elektrotechniczna Pokój jest producentem m.in. całej gamy typoszeregów złączek zapewniających trwałe połączenia elektryczne. Na przestrzeni lat oferta firmy w tym zakresie ewoluowała, czego skutkiem była coraz szersza paleta dostępnych produktów i akcesoriów do nich.

Rok 2010 przyniósł olbrzymią zmianę w ofercie Spółdzielni Elektrotechnicznej Pokój. Pod znakiem ZUG (złączka uniwersalna gwintowa) został zaprezentowany nowy produkt, a właściwie cały typoszereg produktów. Jest to unowocześniona konstrukcja złączek ZUG-G, która w pełni zastąpiła złączki ZG-G.

Złączki ZUG

Złączki ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10, ZUG-16 i ZUG-35 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych, sztywnych lub giętkich o przekrojach znamionowych od 2,5mm2 do 35mm2. Złączki do przekroju 10 mm2 włącznie posiadają, przy rożnych grubościach, identyczny obrys zewnętrzny dzięki czemu, wraz z akcesoriami, mieszczą się pod maskownicami standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich akcesoria wykonane zostały z samogasnącego poliamidu w klasie palności V0, ich konstrukcja wytrzymuje napięcia znamionowe izolacji 1 kV i mogą pracować w otoczeniu o temperaturze z przedziału (-25…+125)oC. Korpusy złączek zapewniają stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35 i każdy z nich posiada cztery gniazda na oznaczniki DK-Z/5 lub DK-Z/6 w celu ułatwienia opisu. Złączki te mogą być montowane w urządzeniach pracujących wewnątrz pomieszczeń, we wszystkich strefach klimatycznych. Umieszczony w korpusie tor prądowy każdej złączki składa się z miedzianej szyny pokrytej cyną Sn5, na którą nałożone są stalowe zaciski z wkrętami pokryte cynkiem Zn5. Producent wykonuje złączki w jednym z siedmiu kolorów: żółtym, białym, czarnym, zielonym, niebieskim, czerwonym lub szarym. Dzięki temu można łatwo optycznie podzielić większe zestawy złączek na sekcje lub też zaznaczyć, które złączki łączą ze sobą przewody fazowe, a które neutralne.

SE Pokój jest producentem m.in. szerokiej gamy typoszeregów złączek ZUGSE Pokój jest producentem m.in. szerokiej gamy typoszeregów złączek ZUG

Złączki piętrowe ZUG

Następnym krokiem było wprowadzenie do oferty złączki piętrowej ZUG-21 (z czterema zaciskami) i jej odmian ZUG-21/E0 (z czterema zaciskami i zmostkowanym dolnym i górnym torem prądowym), ZUG-22 (z czterema zaciskami i dzielonym dolnym torem prądowym), ZUG-23 (z trzema zaciskami i dzielonym dolnym torem prądowym) i ZUG-24 (z trzema zaciskami). Produkty te posiadają te same parametry, co złączki jednotorowe: korpus i akcesoria wykonane są z poliamidu w klasie palności V0, napięcia znamionowe izolacji 1 kV, zakres temperatur otoczenia (-25…+125)oC, siedem wersji kolorystycznych, szyny miedziane pokryte cyną Sn5, zaciski z wkrętami pokryte cynkiem Zn5. Złączki te są przeznaczone do podłączania przewodów miedzianych, sztywnych lub giętkich o przekroju znamionowym 4 mm2.

Złączki ochronne ZUG

W ramach dalszego rozwijania omawianej linii do oferty trafiły złączki ochronne ZUG-2,5PE, ZUG-4PE, ZUG-6PE, ZUG-10PE, ZUG-16PEN, ZUG-35PEN. Zapewniają one trwałe połączenie elektryczne z listwą montażową, z korpusami żółto-zielonymi, zamkniętymi. Zatrzaskiwane są na szynę TS35 (poza przekrojami 16 i 35 mm2, które trzeba dokręcić). Tu również przekroje do 10 mm2 włącznie posiadają, przy rożnych grubościach, identyczny obrys zewnętrzny dzięki czemu, wraz z akcesoriami, mieszczą się pod maskownicami standardowych szafek rozdzielczych. Napięcie znamionowe izolacji, parametry tworzywa, zakres temperatur otoczenia, materiał, z którego wykonano szyny i zaciski są takie same, jak w przypadku innych produktów z linii ZUG. Nowością jest zatrzask wykonany z mosiądzu pokrytego cyną Sn5. Złączki posiadają dwa (przekroje znamionowe 2,5 – 10 mm2) lub cztery (przekroje znamionowe 16 i 35 mm2) gniazda na oznaczniki i przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych, sztywnych lub giętkich.

Złączka ochronna ZUG-4PEZłączka ochronna ZUG-4PE

Złączki ochronne piętrowe ZUG

W konsekwencji pojawienia się złączek ZUG ochronnych do oferty trafiły również złączki ochronne piętrowe ZUG-21PE (z czterema zaciskami i zmostkowanym dolnym i górnym torem prądowym do szyny zaciskowej mocującej złączkę na szynie TS35), ZUG-21PE/L (z czterema zaciskami i zmostkowanym dolnym torem prądowym do szyny mocującej złączkę na szynie TS35; tor górny oznaczony na żółto jako fazowy), ZUG-21PE/N (konstrukcja analogiczna jak poprzednio opisanej złączki, przy czym górny tor oznaczony jest na niebiesko jako neutralny). Również wykonane z poliamidu V0 i przeznaczone do podłączania przewodów o przekroju znamionowym 4 mm2.

Złączka bezpiecznikowa

W 2019 roku unowocześniona została złączka jednotorowa rozłączająca, zwana również bezpiecznikową. W ten sposób powstał ZUG-B i jego odmiany z sygnalizacją przepalenia się bezpiecznika (BS1 dla DC i BS2 dla AC). Wkładka topikowa, o wymiarach Φ5×20, jest tu umieszczana na odchylanym ramieniu połączonym z korpusem solidnym zawiasem, dzięki czemu nie ma możliwości zgubienia bezpiecznika. Przekrój znamionowy złączek bezpiecznikowych to 4 mm2. Produkty wykonane są również z uniepalnionego poliamidu V0. Składane na zamówienie złączki z sygnalizacją przepalenia (zarówno odmiana BS1, jak i BS2) dają możliwość personalizacji pod kątem wymagań klienta: można dobrać odpowiedni poziom napięcia i kolor diody sygnalizującej przepalenie.

Złączka bezpiecznikowa ZUG-BZłączka bezpiecznikowa ZUG-B

Złączki miniaturowe ZUGM-4

Pod koniec 2019 roku zakończyły się prace nad wprowadzeniem do oferty nowych złączek miniaturowych ZUGM-4 mających docelowo zastąpić linię BM-4. W nowej odsłonie złączki „mini” są również dostępne w wersji ochronnej ZUGM-4PE. Jak w całej omawianej linii ZUG złączki te posiadają korpus wykonany z poliamidu V0, w siedmiu kolorach (plus żółto-zielony dla złączki ochronnej) i są zatrzaskiwane na szynie. Małe gabaryty, dwa gniazda na oznaczniki DK/Z-…, znamionowa przyłączalność 4 mm2 i mocowanie na szynie TS15 umożliwia ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca jest priorytetowa.

Akcesoria

Nowa linia ZUG to nie tylko cała rodzina złączek, ale również akcesoria do nich:

  • przyjazne w montażu modułowe zwieracze śrubowe ZKN i modułowe zwieracze sprężynowe ZSN. Zostały poddane istotnej modernizacji. Obecnie wszystkie elementy złożone są w całość (moduł), dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Zwieracze te umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek stojących obok siebie, jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Do zestawu złączek należy dobrać odpowiedni zwieracz uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. Wkręty posiadają zabezpieczenie przed luzowaniem się;
  • przegrody P-N1 dla ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10, P-N2 dla ZUG-16 i ZUG-35 i P-N3 dla ZUG-21 i jego odmian umożliwiające tworzenie sekcji lub wyróżnianie poszczególnych obwodów. Dodatkowo w ofercie firmy są przegrody P-N4 dla ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10, P-N5 dla ZUG-16 i ZUG-35, które różnią się od wymienionych wcześniej możliwością zatrzaśnięcia bezpośrednio na szynę TS35. Do fizycznego rozdzielenia szeregu złączek można zastosować przegrodę, która blokuje możliwość zwarcia sekcji za pomocą zwieracza. Założenie przegrody nie eliminuje natomiast możliwości połączenia elektrycznego pomiędzy poszczególnymi sekcjami, które można wykonać wyłamując część przegrody znajdującą się na wysokości zacisków i montując przewód w zaciskach obu sekcji;
  • płytki skrajne PS-N1 dla ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10, PS-N2 dla ZUG-16 i ZUG35, PS-N3 dla ZUG-21 i jego odmian, PSB-4 dla ZUG-B i PSM-1 dla ZUGM-4. Płytka skrajna oprócz tego, że stanowi dodatkowe usztywnienie zestawu, służy do zwiększenia izolacji skrajnej złączki. Można ją zastosować do złączek, w których, po zamontowaniu w szafce rozdzielczej, pozostaje bezpośredni dostęp do części przewodzących. Dzięki jednakowemu obrysowi zewnętrznemu, w złączkach o różnych przyłączalnościach znamionowych można używać tej samej płytki skrajnej;
  • osłonki – odpowiednio 2,5N, 4N, 6N, 10N, 16N, 35N. Umożliwiają zakrycie złączki od góry. Jest to zabezpieczenie przed dostępem do wkrętów, zacisków i zwieracza oraz dostawaniem się zanieczyszczeń. Mogą również służyć do dodatkowego opisania złączki niezależnie od oznaczników;
  • oznaczniki DK/Z-5 i DK/Z-6;
  • listwy montażowe TS35 wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie bądź ogniowo lub aluminium, perforowane albo pełne i listwy TS15 dla złączek „mini”;
  • trzymacze KU-1/35, KU-2/35 i nowszej konstrukcji KU-4/35 z wkrętem umieszczonym wewnątrz korpusu pod kątem w stosunku do powierzchni listwy TS35, na której został zamontowany. Trzymacze KU umieszczone po obu stronach szeregu złączek służą do utrzymywania ich w miejscu, zapobiegając przesuwaniu i przekrzywianiu się powodowanym podłączeniem sztywnych przewodów.

Złączki miniaturowe ZUGM-4 mają docelowo zastąpić linię BM-4Złączki miniaturowe ZUGM-4 mają docelowo zastąpić linię BM-4

Nadchodzące projekty

Obecnie trwają pracę nad kolejnymi pozycjami wpisującymi się w linię ZUG. Będą to złączki z trzema i czterema zaciskami o tym samym potencjale, które nie będą złączkami piętrowymi i ich odmianami ochronnymi. Pozycje te będą stanowić domknięcie całego typoszeregu złączek gwintowanych ochronnych nowej konstrukcji.
Cała linia złączek ZUG wraz z akcesoriami to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak B i CE.

Szczegóły techniczne oraz materiały do projektowania znajdują się na stronie internetowej www.pokoj.com.pl.

Opracowano na podstawie materiałów
Spółdzielni Elektrotechnicznej Pokój

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas