Facebook

Farma PV zasili oczyszczalnię ścieków Lublinie

Na terenie oczyszczalni ścieków w Lublinie powstała farma fotowoltaiczna, która ma dostarczać energię na potrzeby oczyszczalni. Inwestycja kosztowała lubelskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) ponad 8 mln zł.

Instalacja złożona z ponad 6,5 tys. paneli monokrystalicznych, rozmieszczonych na obszarze ponad 4 hektarów, ma produkować energię elektryczną na poziomie ok. 2 tys. MWh rocznie.

Stanowi to około 10-12% ogólnego zużycia energii przez oczyszczalnię. Gros energii, którą zużywamy w oczyszczalni, jest produkowane przez gazogeneratory i to jest około 60%. Jeśli dołożymy te 10% z paneli, to można powiedzieć, w dużym uproszczeniu, że 70% energii mamy z własnego źródła – powiedział prezes MPWiK Sławomir Matyjaszczyk podczas prezentacji farmy w środę w Lublinie.

Farma fotowoltaiczna w oczyszczalni ścieków „Hajdów” w Lublinie to jedna z największych tego typu instalacji w obiektach wodociągowych w Polsce. Inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł i została sfinansowana ze środków własnych spółki.

Farma PV w oczyszczalni „Hajdów”
Na farmie fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zainstalowano panele monokrystaliczne typu Risen Solar RSM60-6-305 Wp, firmy Risen, o sprawności 18,6% i maksymalnym napięciu 33 V oraz maksymalnym prądzie 9,25 A. Pojedynczy panel składa się z 60 sztuk płytek o wymiarach 156,75 na 156,75 mm każdy, połączonych szeregowo. Są one zintegrowane z 46 inwerterami Huawei Sun2000_36KTL o maksymalnej mocy wyjściowej wynoszącej 40 kW. Panele są nachylone pod kątem 25° do poziomu i skierowane w kierunku południowym – takie posadowienie gwarantuje maksymalny uzysk energii elektrycznej. Stalowa konstrukcja nośna, na której posadowiono panele waży blisko 102 tony, natomiast waga paneli PV wynosi około 118 ton.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas