Facebook

Tauron układa kable z wykorzystaniem płużenia

Tauron Dystrybucja przeprowadził w dwóch lokalizacjach prace polegające na ułożeniu kabli energetycznych przy wykorzystaniu płużenia. Ten bezwykopowy sposób układania linii kablowych pozwala na przyspieszenie prac oraz ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne.

Aktualnie niemal 40% linii energetycznych średniego napięcia Taurona jest skablowanych, a w perspektywie długoletniej firma planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych. Spółka poszukuje technologii pozwalających na efektywne i szybkie prowadzenie tych prac w terenie. Płużenie to technologia wykorzystująca pług głębinowy, pozwalająca ułożyć kabel energetyczny metodą bezwykopową. Podczas prac nie następuje przemieszanie warstw ziemi, co mogłoby niekorzystnie wpływać na uprawy w terenach wiejskich. Nie ma również zagrożenia uszkodzenia np. korzeni drzew znajdujących się w pobliżu. Szerokość wykopu, w którym finalnie ułożony jest kabel, to zaledwie kilka centymetrów. Sam kabel natomiast ma podwyższone parametry techniczne, co zapewnia jego dłuższą bezawaryjną pracę.

Technologia płużenia może być wykorzystywana przy pracach ziemnych usprawniających, modernizujących lub rozbudowujących sieci energetycznej średniego napięcia (SN). W przypadku prac na sieci Tauron Dystrybucja przeprowadzone płużenie dotyczyło przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową oraz budowy powiązania linią średniego napięcia pomiędzy dwoma stacjami transformatorowymi. W obu przypadkach wykonane prace pozwolą na poprawę pewności zasilania klientów i zmniejszenie awaryjności sieci. Prace zostały przeprowadzone we współpracy z firmą Ensto.

Zalety technologii to przede wszystkim szybkie tempo przeprowadzenia prac, mniej zaangażowanych osób w ich trakcie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów położenia kabla. Kolejną przewagą tej metody nad tradycyjną, jest zdecydowanie mniejsza ingerencja w teren a tym samym możliwość szybszego przywrócenia terenu do stany wyjściowego – mówi Paweł Ziobro, wicedyrektor Sprzedaży Ensto.

Prace pilotażowe prowadzone były w Tauronie w dwóch lokalizacjach. Na terenie Oddziału w Opolu w miejscowości Zameczek koło Kluczborka, gdzie kabel został położny na odcinku około 1200 m oraz w miejscowości Stara Wieś/Słopnice koło Limanowej, w której płużenie odbyło się na odcinku około 800 m. Płużenie kabli SN było wykonywane pługiem ciągnionym o podwoziu kołowym przy wykorzystaniu kabla trzyżyłowego o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej na uderzenia i wgniecenia.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas