Facebook

Columbus Energy kupił 11 spółek z projektami PV

Columbus VV1 z grupy Columbus Energy, złożył wiążącą ofertę na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej około 21,7 MW z możliwością uzyskania dodatkowych 2 MW.

Spółka poinformowała w komunikacie, że szacunkowa wartość farm po wybudowaniu wyniesie około 86,8 mln zł, a cena kupna udziałów wynosi prawie 1 mln euro. Przejęte spółki to SPower Tomaszówka, SPower Zambrów I, SPower Giżycko, SPower WDW, SPower JSK 3, SPower KKM, SPower Ujazd, SPower HNB, SPower Węgliska, SPower Rusowo oraz Bioenergia Podlasie.

Pod koniec sierpnia Columbus Energy złożył wstępną ofertę zakupu 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym trzy projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp). Oferta złożona przez Columbus opiewała na kwotę 37,83 mln euro.

Podpisana obecnie umowa jest pierwszym etapem realizacji transakcji nabycia spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych w ramach złożonej przez Columbus i przyjętej przez kontrahenta oferty.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas