Facebook

PGE Dystrybucja modernizuje sieć na Suwalszczyźnie

Modernizacji sieci SN Sejny – Sankury to pierwszy etap przebudowy linii napowietrznej SN-20 kV Sankury zasilanej z RPZ Sejny. Rosnące w regionie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz potrzeba poprawy jakości jej dostarczania spowodowały, że konieczna była modernizacja linii SN Sejny-Sankury.

W pierwszym etapie przebudowywana jest jednocześnie też linia napowietrzna SN-20 kV Szpital – ze względu na jej równoległy przebieg. W ramach wszystkich pięciu etapów przebudowy linii SN Sankury i Szpital zostało wybudowane blisko 10 km linii kablowej SN-20 kV w miejsce zdemontowanych linii napowietrznych SN. Dodatkowo pobudowanych zostało 10 złącz kablowych SN oraz przebudowano stację transformatorowa SN/nN. Obecnie prace na wyżej wymienionych odcinkach linii dobiegają końca. Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 2,5 mln zł.

Przebudowa sieci ma na celu poprawę pewności zasilania w energię elektryczną w Powiecie Sejneńskim, leżącym na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Realizacja inwestycji przyniesie również duże korzyści środowiskowe, dzięki ograniczeniu wycinki drzew i gałęzi rosnących na trasie linii napowietrznych oraz przypadków porażenia prądem elektrycznym ptaków wpadających w przewody linii napowietrznych. Ponadto, rezygnacja z tradycyjnych, nieizolowanych przewodów na rzecz podziemnych kabli i przewodów izolowanych ma też poprawić odporność sieci na różnego rodzaju klęski żywiołowe.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas