Facebook

Rockwell Automation: nowe funkcje oprogramowania Studio 5000

Firma Rockwell Automation rozszerzyła możliwości oprogramowania narzędziowego Studio 5000 o dwie kluczowe aktualizacje: Simulation Interface oraz Application Code Manager (ACM).

Nowe narzędzie Simulation Interface łączy rzeczywisty lub wirtualny kontroler systemu z zaawansowanymi narzędziami do symulacji i modelowania. Dzięki temu, możliwe jest przeprowadzenie symulacji określającej, jak maszyna, produkt lub proces produkcyjny zachowywać się będzie w realnej fazie produkcji.
Poprzez wirtualne projektowanie, testowanie i wprowadzenie zmian na bieżąco, użytkownicy mogą uzyskać znaczne oszczędności czasu i kosztów w porównaniu z tradycyjnym fizycznym budowaniem, testowaniem i przeprojektowywaniem urządzeń i maszyn. Dodatkowo, mogą również testować i wprowadzać zmiany, które w realnym świecie byłyby trudne do wprowadzenia ze względów finansowych.
Narzędzie Simulation Interface wykorzystuje standard Functional Mock-Up Interface, aby umożliwić połączenia z modelami symulacyjnymi wykorzystującymi ten standard. Dodatkowo, narzędzie łączy się natywnie ze środowiskiem MATLAB Simulink w celu bezpośredniego połączenia między programem kontrolera Logix a modelem symulacyjnym.

Druga funkcja – Application Code Manager (ACM) – została zaktualizowana w celu zwiększenia wydajności tworzenia aplikacji i dokumentacji. Nowy edytor szablonów dokumentów może zaoszczędzić czas użytkowników, automatycznie generując dokumentację dla swoich projektów. Użytkownicy muszą jedynie utworzyć szablon i elementy zastępcze dla danych, a program ACM automatycznie je wypełni po zakończeniu projektu.
Dodatkowo, nowo wprowadzona funkcja importu oferuje oszczędność czasu i redukcję poprawek. ACM może importować informacje z narzędzi takich jak IAB (Integrated Architecture Builder) lub Studio Architect, aby automatycznie stworzyć drzewiastą strukturę modułów wejść-wyjść kontrolera. Skraca to czas i zmniejsza ilość błędów w projekcie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas