Facebook

Columbus Energy nabył spółki z projektami PV

Columbus JV1 z grupy Columbus Energy podpisał umowę nabycia 100% udziałów w pięciu spółkach, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW. Przejęte spółki to SPower Lubień Dolny 2, SPower Osinki, SPower Polanów, SPower Sudol, SPower Kołaczyce. Kwota ich nabycia wyniosła 9,06 mln euro.

Columbus Energy podał także, że spółka zależna Columbus JV1A zawarła dwie umowy nabycia łącznie 22 projektów przygotowywanych do realizacji farm fotowoltaicznych o mocy około 1 MW każda we wczesnej fazie realizacji. Projekty są na wczesnym etapie rozwoju, a w skład każdego z nich wchodzi umowa najmu oraz – w zależności od projektu – decyzja środowiskowa oraz decyzja o warunkach zabudowy czy złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Łączna cena tych projektów to 138,95 tys. euro netto.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas