Facebook

Grodno podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Walne Zgromadzenie Spółki Grodno podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,08 zł za akcję.

Na wypłatę dywidendy Grodno przeznaczy 1,23 mln zł, czyli 15% zysku za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 r., który wyniósł 8,45 mln zł. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Grodno ma wieloletnią praktykę dzielenia się zyskiem. Od debiutu giełdowego bardzo dynamicznie się rozwijamy, wykazując dodatni wynik finansowy i chcemy by przynajmniej część owoców naszej pracy trafiała do inwestorów, którzy wierzą w nasz rozwój. Przed nami bardzo dobre lata, związane przede wszystkim z dynamicznym rozwojem Grupy
w obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności fotowoltaiką i pompami ciepła. Wierzę, że przyniosą one stabilny wzrost wyników i umożliwią dalszą praktykę wypłaty dywidendy
– stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Grodno S.A.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 27 października 2020 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 10 listopada 2020 r.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas