Facebook

GPZ Glinojeck wzmocni sieć Energi Operatora

Na terenie północnego Mazowsza uruchomiony zostanie nowy Główny Punkt Zasilający (GPZ). GPZ Glinojeck będzie już trzecim nowym obiektem wybudowanym przez płocki oddział Energi Operatora na przestrzeni ostatnich dwóch lat – w tym czasie powstały tu już GPZ Kotliska oraz GPZ Daszyna. Dotychczasowe linie elektroenergetyczne zostaną podzielone na krótsze odcinki, co znacznie przyspieszy lokalizowanie i usuwanie awarii, a tym samym przywrócenie zasilania dla odbiorców.

Planowana inwestycja obejmuje budowę: stacji transformatorowej 110/15 kV, powiązań z siecią średniego napięcia (SN) oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV, za pomocą której GPZ zostanie przyłączony do sieci wysokiego napięcia (WN).

Nowe linie elektroenergetyczne pozwolą na zmianę topologii sieci WN i SN, a przez to optymalizację rozpływów mocy i obciążeń w sieciach średnich napięć. Dotychczasowe linie elektroenergetyczne zostaną podzielone na krótsze odcinki, co znacznie przyspieszy lokalizowanie i usuwanie awarii, a tym samym przywrócenie zasilania dla odbiorców.

GPZ Glinojeck będzie miał istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego gmin północnego Mazowsza. Dla regionu oznacza to zwiększoną niezawodność dostaw energii i potencjał przyłączeniowy zarówno dla źródeł OZE, mieszkańców, jak i inwestorów chcących rozwijać swoją działalność przemysłową. Obecnie rozpoczęto już budowę stacji, a także infrastruktury niezbędnej do pierwszych przyłączeń. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2021 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas