Facebook

Enertrag buduje dwie farmy wiatrowe Dargikowo oraz Karlino

Firma Enertrag prowadzi prace przy budowie dwóch farm wiatrowych. Projekt Dargikowo obejmuje 43 turbiny wiatrowe Siemens-Gamesa G132 i G126, jak również Vestas 126, a jego moc całkowita wyniesie 132,8 MW. Pozwoli to wyprodukować rocznie około 414 GWh energii (P50). Projekt Karlino obejmuje 16 turbin Siemens-Gamesa G132 i G126 o mocy całkowitej 53 MW oraz rocznej produkcji wynoszącej około 180 GWh energii (P50).

Obie farmy wiatrowe wytworzą rocznie taką ilość  energii, która przykładowo mogłaby pokryć potrzeby miasta wielkości Poznania, o liczbie mieszkańców przekraczającej pół miliona. Energia wytworzona w obu farmach będzie wyprowadzana do stacji elektroenergetycznej „Dunowo”, należącej do Polskich Sieci Przesyłowych (PSE S.A.). Zabezpieczona w tym punkcie łączna moc przyłączeniowa wynosząca 250 MW, zostanie przeznaczona również na cele przyłączeniowe kolejnych etapów.

Pod koniec ubiegłego roku, złożone przez Enertrag w ramach aukcji OZE oferty na sprzedaż energii elektrycznej z dwóch projektów wiatrowych, zlokalizowanych w północnej części Pomorza Zachodniego, okazały się zwycięskie. Prace budowlane obu farm wiatrowych Dargikowo i Karlino rozpoczęły się w lutym oraz z końcem września 2020r. Oddanie do eksploatacji zaplanowane jest odpowiednio na 2021 oraz 2022 rok.

Oba projekty Enertrag zrealizuje wraz z towarzyszącą infrastrukturą sieciową w systemie „pod klucz”, a następnie przekaże je grupie Allianz Capital Partners (ACP), przejmując przy tym ich długoterminowe zarządzanie operacyjne.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas