Facebook

Mobilne laboratoria testują transformatory w Tauron Dystrybucja

Mobilne laboratoria wykorzystywane w Tauron Dystrybucja pomagają w walce z awariami transformatorów wysokiego i średniego napięcia. Autorska metoda pozwala na dokonanie oceny stanu około 280 transformatorów w Tauron Dystrybucja rocznie, bez zlecania tych prac firmom zewnętrznym.

Badania transformatorów wykonywane są za pomocą mobilnych laboratoriów bezpośrednio w miejscach, w których urządzenia pracują na sieci. Wyniki takiego badania wskazują między innymi na skalę zużycia transformatora, na stopień zużycia oleju oraz degradacji izolacji. Dzięki tej metodzie można przeciwdziałać większości usterek urządzeń. Odpowiednia diagnostyka minimalizuje liczbę awarii, a ponadto umożliwia optymalizację pracy transformatorów, co przekłada się na realne oszczędności.

Uzyskane dane pozwalają zarządzać ryzykiem awarii urządzeń, poprzez powiązanie ich stanu technicznego z oceną ważności w systemie, przyspieszają decyzję w zakresie działań – naprawa lub modernizacja lub wymiana. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie wskaźnika awaryjności transformatorów poprzez wydłużenie ich bezawaryjnego okresu eksploatacji – wyjaśnia Krzysztof Durkalec, wiceprezes zarządu ds. utrzymania sieci i logistyki w Tauron Dystrybucja.

Jak działają mobilne laboratoria
Na specjalnie dostosowanych samochodach znajduje się ustandaryzowana aparatura pomiarowa, a całość prac odbywa się w oparciu o szczegółowe wytyczne techniczne, które określają między innymi sposób pobierania próbek oleju, warunki i metodykę przeprowadzania badań oraz zakres oceny i sposób interpretacji wyników.

W mobilnych laboratoriach wyeliminowana jest konieczność ręcznego przenoszenia otrzymanych wyników z aparatury do komputera. W samochodach zainstalowany jest system integrujący, który umożliwia wydruk gotowego protokołu z przeprowadzonego badania. Dodatkowo wyniki badań diagnostycznych eksportowane są w plikach do Zintegrowanego Systemu Diagnostyki Sieci. System ten jest obecnie bazą danych wszystkich badanych transformatorów.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas