Facebook

Dodatkowe zamówienia dla Apatora

Apator uzyskał dodatkowe zamówienia w ramach realizacji kontraktu na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość tych zamówień to 23,5 mln zł.

W komunikacie Apator podał, iż w ramach ww. kontraktu zrealizował już wszystkie zamówienia podstawowe oraz opcje o łącznej wartości 95,2 mln zł. Dostawa dodatkowych zamówień nastąpi w terminie do lutego 2021 r.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas