Facebook

Enea Operator zmodernizowała rozdzielnię elektroenergetyczną w Recławiu

Enea Operator zrealizowała w swoim zakresie modernizację rozdzielni elektroenergetycznej 110 kV w Recławiu, gdzie we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) trwa projekt polegający na rozbudowie stacji Recław (SE Recław) o rozdzielnię 220 kV.

Inwestycja znacznie poprawi niezawodność zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja jest elementem realizacji opracowywanych wspólnie przez Eneę Operator i PSE koncepcji pracy sieci przesyłowej najwyższych napięć oraz dystrybucyjnej wysokiego napięcia jako sieci zamkniętej dla Polski północno-zachodniej.

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV jest elementem dużego programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Nowoczesna i gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i stabilność zasilania odbiorców z powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego. Wykonawcą projektu o wartości ponad 4 mln złotych była firma SPIE Elbud Gdańsk.

Inwestycja ta jest istotnym elementem wspierania przez Eneę Operator zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki w tej części kraju. Jednym z podstawowych celów modernizacji jest umożliwienie odbioru energii elektrycznej z farm wiatrowych zlokalizowanych w pasie nadmorskim, a także przesył tej energii sieciami przesyłowymi w głąb kraju – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

PSE rozbudowują istniejącą stację SE Recław, należącą do Enei Operator, o napowietrzną rozdzielnię 220 kV wraz z dwoma autotransformatorami o mocy 275 MVA każdy. Nowo wybudowana rozdzielnia 220 kV Recław połączona zostanie poprzez dwa autotransformatory z przebudowaną rozdzielnią 110 kV Enei Operator.

W ramach inwestycji Enea Operator wykonała szereg prac modernizacyjnych rozdzielni w zakresie urządzeń wysokiego napięcia, obwodów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, obwodów pomiarowych oraz telemechaniki. Rozbudowa SE Recław spowodowała konieczność dostosowania sieci dystrybucyjnej 110 kV do nowych warunków jej funkcjonowania.

 

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas