Facebook

PGE przebuduje linię 110 kV Biłgoraj – Nisko

Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj-Nisko realizowana przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów związana jest z budową węzła drogowego „Zapacz”, który połączy  budowane drogi S-19 i S-74. Inwestycja, poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych linii,  umożliwi rozwój energetyki odnawialnej w północnej części województwa podkarpackiego.

Inwestycja obejmuje przebudowę linii wysokiego napięcia (110 kV) na relacji Biłgoraj – Nisko, która umożliwi połączenie dwóch stacji elektroenergetycznych 110/15 kV Biłgoraj oraz Nisko, zwiększając tym samym ich pewność zasilania. Pozwoli również w przyszłości na szybkie przyłączanie do sieci nowych klientów oraz odnawialnych źródeł energii. Terytorialnie projekt dotyczy części obszaru województw podkarpackiego i lubelskiego – powiatu biłgorajskiego i niżańskiego, gmin: Nisko, Ulanów, Harasiuki, Biłgoraj.

W pierwszym etapie realizowanej inwestycji nastąpi przebudowa linii na odcinku  przecinającym inwestycję drogową tj. budowę węzła drogowego „Zapacz”, stanowiącego powiązanie budowanej drogi ekspresowej S-19 z budowaną drogą ekspresową S-74 (obwodnica Stalowej Woli i Niska). Przebudowa linii na tym odcinku umożliwi realizację rozpoczętych już inwestycji drogowych. Budowa drogi S-19 oraz S-74 oraz ich powiązanie (węzeł drogowy „Zapacz”) stanowić będzie ważne udogodnienie dla użytkowników dróg.

Lokalizacja inwestycji wynika z konieczności zapewnienia infrastruktury sieciowej, która umożliwi przyłączenie nowych odnawialnych źródeł energii, odbiór i przesył energii elektrycznej wyprodukowanej w tych instalacjach do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dodatkowo inwestycja zapewni bezpieczną i niezawodną pracę sieci dystrybucyjnej poprawiając parametry dostarczanej do odbiorców energii.

Wartość umowna zadania wynosi 1,5 mln zł netto. Zakończenie  pierwszego etapu inwestycji planowane jest na koniec marca 2021 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas