Facebook

Przewody bezhalogenowe firmy Elpar

Odporność na ogień wyrobów budowlanych jest bardzo istotnym elementem dla bezpieczeństwa pożarowego budynków. Dlatego też Komisja Europejska wprowadza wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. W praktyce skutkuje to powstawaniem projektów, w których znacząco redukuje się stosowanie przewodów z tworzyw polwinitowych na rzecz konstrukcji z materiałów bezhalogenowych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas