Facebook

Nowy biznes Columbus Energy

Columbus Energy w ramach podpisanego 11 marca 2021 r. porozumienia, przejmie biznes gotowych projektów domów od spółki Archeton. Nowa spółka będzie oferowała domy jednorodzinne z gotową instalacją fotowoltaiczną.

Columbus Energy zawarł z osobą fizyczną, będącą 100-proc. właścicielem spółki Archeton, porozumienie w sprawie zakupu marki Archeton wraz z całym biznesem, w drodze utworzenia spółki joint venture, podał Columbus.

Obie firmy ustaliły, że na potrzeby przyszłej współpracy zostanie powołana nowa spółka akcyjna (JV), w ramach której Archeton wniesie aktywa związane z bieżącą działalnością, m.in. prawa do projektów, markę, kapitał intelektualny i know-how, natomiast Columbus będzie finansował projekty i prowadził prace związane z rozwojem i promocją biznesu. Umowa o współpracy i akt założycielski nowej Spółki JV zostaną podpisane do 15 maja 2021 r.

Za sprzedaż aktywów przez właściciela koniecznych do realizacji projektu będzie przysługiwać mu wynagrodzenie gotówkowe (w wysokości wynikającej z wyceny Archeton i negocjacji stron), akcje Columbus z przyszłej nowej emisji oraz 15% akcji w JV.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas