Facebook

Aplisens ma nową umowę eksportową

Producent urządzeń pomiarowych Aplisens zawarł nową umowę z M-System dotyczącą sprzedaży na terenie Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu.

Jej podstawowe warunki są analogiczne do tych, które obowiązywały we wcześniejszej umowie (z września 2011 r.). Aplisens określił kredyt kupiecki przyznany pośrednikowi na kwotę o równowartości 1,4 mln EUR. Wartość obrotów spółki Aplisens SA z M-System wyniosła w 2019 roku 15,4 mln PLN, a za rok 2020 – 13,3 mln PLN. Zobowiązania M-System w stosunku do Aplisensu na 24 marca wynoszą 1,8 mln PLN. Strony uzgodniły harmonogram spłaty tych zobowiązań.

Według szacunkowych danych w 2020 roku skonsolidowane przychody Aplisens wyniosły 108 mln PLN, a zysk netto 14,9 mln PLN.

Na 2021 rok patrzymy z optymizmem. Gospodarka nauczyła się funkcjonować z pandemią COVID-19. W Rosji i Chinach nie ma trzeciej fali zachorowań, co można odbierać jako pozytywny sygnał na przyszłość. Jednak póki co pandemia utrudnia pozyskiwanie większych zamówień, które z reguły wymagają osobistych spotkań, a to na razie mocno utrudniają wprowadzone lockdowny. Dlatego w naszym portfelu przeważają mniejsze zamówienia. Niemniej mamy nadzieję, że się to zmieni. Już obserwujemy pierwsze symptomy poprawy sytuacji w Rosji, gdzie jak wspomniałem pandemia wyhamowała, co powoduje, że sytuacja jest tam lepsza niż na innych obsługiwanych rynkach – mówił Adam Żurawski, prezes zarządu Aplisens SA.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas