Facebook

Vigo System ma dofinansowanie z NCBiR

Vigo System podpisał umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu badawczego pn. „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni”.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 29,3 mln zł, zaś wysokość dofinansowania to 26,6 mln zł, czyli 90,80 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Vigo sięgają 9,5 mln zł, a dofinansowanie spółki – 6,8 mln zł. Czas trwania projektu i dofinansowania wynosi 36 miesięcy (począwszy od 1 kwietnia).

Projekt pozwoli na stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej układów ASPIC na zakres MIR, a następnie w wyniku planowanego wdrożenia na projektowanie i produkcję układów fotoniki scalonej o zróżnicowanych parametrach, odpowiadających zmiennym potrzebom klientów, zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0 – podano w komunikacie VIGO System.

W 2020 roku spółka wypracowała 53,45 mln zł przychodów, notując 24,6 % wzrost (o 10,56 mln zł) w stosunku do 2019 r. Znaczący udział w sprzedaży miało kilka segmentów: zastosowania przemysłowe (44,24% łącznych przychodów ze sprzedaży), zastosowania kolejowe (11,57%), zastosowania wojskowe (25,15%) oraz zastosowania naukowo-medyczne (14,68%). Spółka odnotowała znaczny wzrost sprzedaży detektorów do zastosowań medycznych (o 4,75 mln zł, tj. 135,19% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2020 r. 20,2 mln zł (+44,34% r/r), a EBITDA osiągnęła poziom 26,46 mln zł (+42,33%). Zysk netto wyniósł 32,5 mln zł. Istotny wpływ na poziom wyniku netto miało ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto sięgnął 18,09 mln zł, co oznacza, że wzrósł o 4,3 mln zł (30,3%) w porównaniu do roku poprzedniego.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas