Facebook

APS Energia z nową strategią

APS Energia w ubiegłym roku, m.in. w związku z pandemią COVID-19, odnotowała spadek przychodów r/r o 37% do 85,4 mln PLN. Zarząd firmy podjął decyzję o opracowaniu nowej strategii uwzględniającej m.in. inwestycje w sektor odnawialnych źródeł energii.

Kierunki strategiczne obrane przez przedsiębiorstwo mają być szerzej omówione w nowej strategii, nad którą obecnie pracuje zarząd, a która ma się pojawić w najbliższych miesiącach.

Wydarzenia 2020 roku przyśpieszyły ważną decyzję zarządu o ukierunkowaniu firmy na zupełnie nowy sektor jakim są odnawialne źródła energii. Podpisane zostały listy intencyjne i podjęte kroki w kierunku budowania silnej pozycji producenta magazynów energii. Ponadto firma będzie stawiała na rozwój w dziedzinie energetyki atomowej, trakcji i transportu elektrycznego. Wierzymy, że silny rozwój w tych strategicznych kierunkach pozwoli na dywersyfikację sprzedaży i uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej dzięki posiadanemu już doświadczeniu i zrealizowanym dotychczas kontraktach – wskazuje w raporcie rocznym Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Nowa strategia wpisywać się będzie w rządowe programy inwestycyjne oraz światowe i europejskie trendy co do rozwoju wybranych sektorów gospodarki, które w związku z zachodzącymi zmianami środowiskowymi i technologicznymi zostały znacznie przyśpieszone. Grupa zamierza wykorzystać swoje doświadczenie i wypracowane technologie w sektorze OZE.

Pewne procesy poprzez wybuch pandemii zostały w znaczącym stopniu przyspieszone. Grupa będzie realizowała działania, które w najbliższych latach będą związane z planami transformacji modelu energetycznego opartego na węglu i przejściu w znacznym stopniu w stronę odnawialnych źródeł energii – dodaje Piotr Szewczyk.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas