Facebook

Eplan eManage

Firma Eplan wprowadziła do swojej oferty nową usługę do współpracy międzyprojektowej – Eplan eManage. Umożliwia ona użytkownikom, w ramach usług w chmurze obliczeniowej, przesyłanie projektów Platformy Eplan do środowiska chmurowego, udostępnianie ich oraz dalszą pracę nad nimi. Wersja darmowa została uruchomiona w połowie marca, a rozszerzona, płatna wersja pojawi się w sierpniu 2021 roku.

Systemy Platformy Eplan w połączeniu z nową usługą w chmurze umożliwiają współpracę w sieci producentom szaf sterowniczych i konstruktorom płyt montażowych, producentom OEM i integratorom systemów, a także operatorom maszyn i instalacji. Wszyscy uczestnicy procesu współpracują w ramach centralnego projektu, który można zsynchronizować na Platformie Eplan za pośrednictwem Eplan eManage w obie strony. Jasne prawa dostępu i przypisania ról zapewniają bezpieczeństwo danych i elastyczność dostępu do projektów.

Bezpośredni transfer danych do Eplan eView

Użytkownicy mogą opublikować dane projektowe bezpośrednio w EPLAN eView, mając możliwość przeglądania i komentowania całych projektów. Ponadto możliwa jest cyfrowa implementacja procesów przeglądu między firmami, a dzięki przejrzystej, centralnej dostępności w chmurze, Eplan eManage wspiera uczestników projektów w szybkim wyszukiwaniu określonych treści.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas